“Basic Control Academy” – je prvi potpuno opremljen personalni Centar za fitnes, suplementaciju i nutricionizam,

sa misijom

unapređenja zdravlja i fizičke spremnosti pojedinca, sa fokusom na edukaciji o zdravom životu, pravilnoj ishrani, naprednom fitnesu i suplementaciji u sportu. Organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih pojedinaca, kao i javno zalaganje u vezi sa promenom navika u pogledu pravilne ishrane, prevencije gojaznosti sa akcentom na redovnoj fizičkoj aktivnosti građana, kao i očuvanju vitalnosti kod starijih ljudi.

“Basic Control Academy” ima

za cilj

promenu navika u pogledu nepravilne ishrane, prevenciju gojaznosti sa fokusom na redovnoj fizičkoj aktivnosti, sa preko decenijom iskustva u uspešnom ispunjavanju zacrtanih ciljeva klijenta na polju snage, izdržljivosti i fizičkog izgleda. Centar, koji Vas uči sopstvenoj kontroli zdravog života, ishrane, kvalitetnom treningu, i krucijalno, zdravom telu i duhu.